Augalų apsaugos produktai

Herbicidai

Fungicidai

Beicai

Augimo reguliatoriai

Insekticidai

Paviršiaus aktyviosios medžiagos

prev next

Augalų apsaugos produktai

Sparti žemės ūkio pažanga, šiuolaikinės ir nuolat tobulėjančios augalų auginimo technologijos yra glaudžiai susijusios su chemine augalų apsauga. Šiuo metu Lietuvoje užregistruota daugiau kaip 170 pavadinimų cheminių medžiagų, saugančių augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Šiuo metu žemdirbiams aktualiausia, kaip gauti didesnį geros kokybės derlių neplečiant pasėlių plotus, kaip racionaliai panaudoti vidinius ūkio išteklius, kad žemės ūkio produktų gamyba būtų pigesnė, o ekonominiai rodikliai leistų konkuruoti rinkos sąlygomis. Tačiau neturi būti pamiršta ir aplinkos apsauga. Visos žemės ūkyje naudojamos cheminės medžiagos yra daugiau ar mažiau nuodingos žmogui, teršia dirvožemį, vandens telkinius. Vienas iš Europos Sąjungos agrarinės aplinkosaugos programos, teigiančios, kad intensyvi produkcijos gamyba daro aplinkai nepageidaujamą poveikį, punktų (Reglamentas (EEC) Nr. 2078/92) skelbia, kad būtina sumažinti pesticidų naudojimą. Mūsų šalyje su augalų apsauga susijusią veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas. Pesticidų naudojimą siekiama sumažinti senus preparatus keičiant naujesniais, veiksmingesniais, kurie naudojami mažesnėmis normomis.

Parengta remiantis leidiniu „Žemės ir miškų ūkio augalų pesticidų katalogas“