MEDAX TOP

AUGIMO REGULIATORIUS

Veikliosios medžiagos: mepikvatchloridas 300 g/l + kalcio proheksadionas 50 g/l Produkto forma koncentruota suspensija

Medax Top - augimo reguliatorius žieminiams rugiams, kviečiams, kvietrugiams ir miežiams, vasariniams kviečiams  apsaugoti nuo išgulimo.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

Veikimo būdas

Medax Top yra sisteminis augalų augimo reguliatorius, kuris gerina šaknijimąsi, trumpina ir stiprina javų stiebus ir apsaugo žieminius rugius, kviečius, kvietrugius ir miežius, vasarinius kviečius nuo išgulimo. Jis sudarytas iš dviejų veiklių medžiagų – kalcio proheksadiono ir mepikvatchlorido. Abi šios veikliosios medžiagos mažina giberelinų kiekį augale, tokiu būdu pristabdydamos javų augimą 3 - 4 savaitėms.

Mepikvatchloridas yra stiprus sisteminis augimo reguliatorius. Jis patenka į  augalus  per  lapus  ir stiebus ir juose juda sistemiškai visomis kryptimis. Juo apdoroti javai auga žemesni, juose padidėja chlorofilo kiekis ir suintensyvėja maisto medžiagų gamyba.

Kalcio proheksadionas patenka į augalus per lapus, didesnis jo kiekis juda į viršutines augalo dalis (akropetaliai), į šaknis (basipetaliai) juda mažiau.

Naudojamas ankstyvuosiuose augimo tarpsniuose Medax Top skatina šaknijimąsi, taip apsaugodamas javus nuo išgulimo dėl silpnai išsivysčiusių šaknų. Medax Top didina šaknų masę, todėl pagerėja maisto medžiagų ir drėgmės įsisavinimas, susiformuoja daugiau produktyvių stiebų. Medax Top panaudojimas ne tik apsaugo nuo nuostolių, patiriamų dėl javų išgulimo, jis didina derlių. Nupurškus Medax Top, javų varpose daugėja grūdų, grūdai būna stambesni.

Naudojamas  bamblėjimo  pradžioje  Medax  Top  sutrumpina  ir  sustiprina  stiebą,  o  ypač  apatinius tarpubamblius, didina stiebo skersmenį.

Medax Top esančios veikliosios medžiagos puikiai papildo viena kitą, todėl šį augimo reguliatorių galima naudoti tiek esant žemesnei, tiek aukštesnei temperatūrai.

NAUDOJIMO LAIKAS IR NORMOS

Naudokite Medax Top nuo bamblėjimo pradžios (BBCH 30) iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 39) Norma priklauso nuo dirvožemio turtingumo maisto medžiagomis, tręšimo intensyvumo, augalų veislės atsparumo išgulimui, drėgmės režimo ir meteorologinių sąlygų.

Žieminiai kviečiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Medax Top tankiuose, gerai įtręštuose pasėliuose, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai.

Norma: 0,75-1,0 l/ha Medax Top lengvuose dirvožemiuose, veislėse, atsparesnėse išgulimui, kai yra šilta ir pakanka drėgmės.

Medax Top derinyje su Cycocel 750:

1,0 – 1,5 l/ha Cycocel 750 nuo krūmijimosi vidurio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 25-29). Toliau naudokite 0,5 - 0,75 l/ha Medax Top nuo antro bamblio tarpsnio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 32-39). Medax Top reikia purkšti žieminiuose kviečiuose ir tuo atveju, jei Cycocel 750 purškimo metu vyravo vėsūs orai.

Vasariniai kviečiai

Norma: 1,0 l/ha Medax Top tankiuose pasėliuose, gerai įtręštuose dirvožemiuose, ilgesnius šiaudus turinčiose veislėse, kai oras yra vėsesnis, vyrauja lietingi orai.

Norma: 0,5 l/ha Medax Top lengvesniuose dirvožemiuose, veislėse, atsparesnėse išgulimui, kai oras yra šiltas ir pakanka drėgmės.

Žieminiai rugiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Medax Top tankiuose, gerai įtręštuose pasėliuose, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai.

Norma: 0,75-1,0 l/ha Medax Top lengvuose dirvožemiuose, atsparesnėse išgulimui veislėse, kai yra šilta ir pakanka drėgmės.

Žieminiai kvietrugiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Medax Top tankiuose, gerai įtręštuose pasėliuose, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai.

Norma: 0,75-1,0 l/ha Medax Top lengvuose dirvožemiuose, atsparesnėse išgulimui veislėse, kai yra šilta ir pakanka drėgmės.

Žieminiai miežiai

Norma: 1,0-1,5 l/ha Medax Top tankiuose pasėliuose, gerai įtręštuose pasėliuose, ilgus šiaudus turinčiose veislėse, kai vyrauja vėsūs, lietingi orai.

Norma: 0,75-1,0 l/ha Medax Top lengvuose dirvožemiuose, atsparesnėse išgulimui veislėse, kai yra šilta ir pakanka drėgmės.

Didžiausias purškimų skaičius – 1

Dėmesio

Purkšdami nepalikite tuščių vietų ir nesudvigubinkite purškimo.

Nenaudokite Medax Top, jei augalai buvo pažeisti drėgmės pertekliaus, sausros ar kitų veiksnių. Nepurkškite javų, jei jie kenčia dėl sausros. Kai kuriais atvejais gali laikinai paruduoti lapų galiukai, šis pažeidimas gali atsirasti tik ant purškimo metu esančių lapų ir įtakos derliui neturi.

Svarbu:

Medax Top rekomenduojame naudoti žieminiuose kviečiuose, žieminiuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir žieminiuose rugiuose:

  • išgulimui jautriose veislėse,
  • stipriuose, gerai išsikrūmijusiuose pasėliuose,
  • atsėliuotuose plotuose,
  • didelį derlių žadančiuose pasėliuose.

Galioja pagrindinė taisyklė – kuo palankesnės sąlygos javų augimui, tuo veiksmingesnis Medax Top!

Nerekomenduojame naudoti Medax Top:

  • silpnai išsivysčiusiuose, mažai tręštuose, netolygiai sudygusiuose pasėliuose,
  • sausros metu arba nuo intensyvios saulės ir aukštų temperatūrų nukentėjusiuose pasėliuose,
  • jei prognozuojamos šalnos. Po purškimo 6 valandas turėtų nelyti.

Vandens kiekis

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha.

Maišymas

Medax Top galima maišyti su fungicidais, herbicidais, insekticidais.

Tirpalo paruošimas

PRODUKTAS GALI SUSISLUOKSNIUOTI – PRIEŠ NAUDOJIMĄ GERAI SUPLAKITE. Pusę

purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Medax Top, kitus produktus ir baikite pilti vandenį. Tirpalas išpurškiamas tuojau pat po jo paruošimo!

Saugos priemonės

Dirbdami su produktu, naudokite apsauginius drabužius: kombinezoną (atitinkantį standartą EN 340), pirštines nuo chemikalų (atitinkančias standartą EN 374), pagamintas iš nitrilo gumos.

Dirbdami nevalgykite, negerkite, nerūkykite. Būtinai plaukite rankas ir prauskite veidą su muilu prieš pertraukas ir baigę darbą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, vandens ir gyvulių pašaro. Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose ir tik originalioje pakuotėje.

Pakuotės nukenksminimas ir likučių sunaudojimas

LABAI GERAI IŠSKALAUKITE PAKUOTĘ! Nenaudokite  pakuotės kitiems  tikslams. Kruopščiai praskalaukite pakuotę 3 kartus, supilkite išplovas į purkštuvo rezervuarą ir išpurkškite ant dirbamos žemės. Produkto arba tirpalo likučių negalima išpilti, nes jie yra žalingi gamtai. Tuščią išplautą pakuotę sunaikinkite pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus.

Sandėliavimas

Laikykite saugiai užrakintą, sausoje, nuo šalčio apsaugotoje patalpoje, temperatūroje nuo 0 o iki +40 C. Saugokite nuo karščio. Saugokite nuo tiesioginių  saulės  spindulių. Laikykite  gerai  uždarytą, originalioje pakuotėje, ne ilgiau kaip 2 metus.

Pastaba !

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mūsų nurodymai ir naudojimo rekomendacijos yra pagrįstos ilgamečiais lauko bandymais, oficialia ir asmenine praktika, taip pat gamybine patirtimi. Naujos veislės ar auginimo technologijų pasikeitimai gali įtakoti produkto veiksmingumą. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už pablogėjusius rezultatus, atsiradusius dėl priežasčių, kurių mes negalėjome numatyti pesticidų registracijos metu ir pateikiant į rinką. Mes taip pat neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Kenksminga

Pavojinga aplinkai

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l