BAYTAN® TRIO

BEICAS

Veikliosios medžiagos: fluopiramas 5 g/l, fluoksastrobinas 25 g/l, triadimenolas 150 g/l

Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui.

Sisteminio ir kontaktinio veikimo, piridiniletilbenzamidų, strobilurinų ir triazolų cheminių grupių beicas. Skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugių, žieminių ir vasarinių miežių, žieminių rugių, avižų sėklų beicavimui.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

BAYTAN TRIO - sisteminio ir kontaktinio veikimo, fungicidinis beicas, naikinantis sėklų viduje ir paviršiuje esančius ligų sukėlėjus. Beicas yra sudarytas iš trijų veikliųjų medžiagų: fluopiramo, fluoksastrobino ir triadimenolo.

Fluopiramas yra visiškai nauja, sisteminė veiklioji medžiaga, kuri priklauso piridiniletilbenzamidų cheminei grupei. Fluopiramas naikina platų spektrą ligų sukėlėjų. Ypač efektyvus nuo dryžligių.

Fluoksastrobinas yra kontaktinis, strobilurinų klasės fungicidas, veiksmingai naikinantis Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes ir Oomycetes klasių patogenus. Fluoksastrobinas ypač efektyviai apsaugo nuo pavasarinio pelėsio. Fluoksastrobinas pasižymi greitu ir ilgai trunkančiu poveikiu. Jis trikdo mitochondrijose vykstantį patogeninių grybų kvėpavimą.

Triadimenolas yra sisteminė, triazolų cheminės klasės veiklioji medžiaga, puikiai naikinanti tiek su sėkla plintančius kietųjų ir dulkančiųjų kūlių, pavasarinio pelėsio, pašaknio puvinių ir kt. ligų sukėlėjus, tiek oru plintančius miltligės ir rinchosporiozės sukėlėjus ankstyvame augalų augimo tarpsnyje.

Augalai

Ligų sukėlėjai

Norma, l/t sėklų

Rekomenduojamas tirpalo kiekis, l/t sėklų

Žieminiai kviečiai

Kietosios kūlės (Tilletia caries, T. foetida) Dulkančiosios kūlės (Ustilago tritici)

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis) Miltligė (Blumeria graminis)

2,0

5,0-10,0

Vasariniai kviečiai

Kietosios kūlės (Tilletia caries, T. foetida) Dulkančiosios kūlės (Ustilago tritici)

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Miltligė (Blumeria graminis)

1,5-2,0

5,0-10,0

Rugiai

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis) Stiebinės kūlės (Urocystis occulta)

Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)

2,0

5,0-10,0

Žieminiai kvietrugiai

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)

2,0

5,0-10,0

Vasariniai kvietrugiai

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)

1,5-2,0

5,0-10,0

Žieminiai miežiai

Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)

Juostotoji dryžligė (Pyrenophora graminea) Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) Pavasarinis pelėsis (Monographella nivalis) Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)

2,0

5,0-10,0

Vasariniai miežiai

Dulkančiosios kūlės (Ustilago nuda)

Juostotoji dryžligė (Pyrenophora graminea) Tinkliškoji dryžligė (Pyrenophora teres) Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.) Rinchosporiozė (Rhynchosporium secalis) Miltligė (Blumeria graminis)

1,5-2,0

5,0-10,0

Avižos

Dulkančiosios kūlės (Ustilago avenae)

Pašaknio puviniai (Bipolaris sorokiniana, Fusarium spp.)

1,5-2,0

5,0-10,0

PASTABOS

  • Ruošiant tirpalą beicavimui vandens pilama tiek, kad bendras tirpalo kiekis būtų 5-10 l/t sėklų. Priklausomai nuo beicavimo mašinos techninių galimybių, galima beicuoti iš viso neskiestu arba skiestu nedideliu kiekiu vandens beicu.
  • Norint gauti gerą efektą, reikia beicuoti gerai sureguliuotomis mašinomis, kad sėklos tolygiai būtų padengtos beicu, naudoti rekomenduojamą normą.
  • Kad sėklos būtų tolygiai padengtos beicu ir, kad beicas gerai priliptų prie sėklų paviršiaus, sėkla turi būti gerai išvalyta, kad jose nebūtų dulkių ir kitų priemaišų.
  • Negalima beicuoti sudygusios, suskilusios, nešvarios, drėgnesnės negu 16% ar kitaip pažeistos sėklos. 
  • Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui, nes tai gali pakenkti sėklų daigumui.
  • Prieš sėją sėjamosios turi būti tiksliai sureguliuotos, o dirva tinkamai paruošta.
  • Išbyrėjusias beicuotas sėklas nedelsiant įterpti į dirvą.
  • Draudžiama beicuotas sėklas naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis sėklomis.
  • Beicuotų sėklų maišus būtina atžymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supilti beicuoti grūdai, negalima naudoti grūdų, maisto ir pašarų laikymui. Beicuotas sėklas pilti į didesnius kaip 25 kg maišus.
  • Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms, beicuotos sėklos gali kiek vėliau pradėti dygti, tačiau tai javų augimui ir derliui neigiamos įtakos neturi.

TIRPALO RUOŠIMAS

Beicuojama išvalytomis beicavimo mašinomis, kuriose nėra kitų beicų likučių. Prieš pradedant tirpalo ruošimą, produktą reikia labai gerai suplakti pakuotėje. Paruoštas tirpalas turi būti sunaudotas tą pačią dieną. Beicavimo metu tirpalas turi būti gerai maišomas. Būtina atidžiai sureguliuoti tiekimo sistemą ir darbo metu stebėti tirpalo dozavimą. Po darbo reikia kruopščiai išplauti beicavimo mašinos sistemą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Beicuojant būtina naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones: puskaukę su keičiamais filtrais A2-P2 arba A2-P3 (atitinkančią standartą EN 14387). Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034), supilant ir sėjant beicuotą sėklą reikia dėvėti 5 tipo apsauginę aprangą nuo kietųjų dalelių (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13982). Po ja turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Beicuojant bei sėjant beicuotą sėklą būtina dėvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm) ar kt.. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus. Beicuojant juosėti neperšlampančią prijuostę (atitinkančią standartą EN 14605) bei avėti tvirtą avalynę.

Higienos priemonės. Darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Suteptus drabužius nedelsiant nusivilkti ir išvalyti. Jei neįmanoma

išvalyti, būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti, o susitepus pirštinių vidui, suplyšus arba, kai neįmanoma nuvalyti paviršiaus, jas būtina sunaikinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vanduo, anglies dioksidas (CO2), putos, smėlis. Nenaudoti aukšto spaudimo vandens srovės. Gaisro metu stengtis neįkvėpti dūmų. Ugniagesiai privalo naudoti visiškai apsaugančius kostiumus ir kvėpavimo aparatus. Surinkti gaisro gesinimo skystį, neleisti jam patekti į nuotekas ir vandens telkinius.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PRODUKTO LAIKYMAS

Laikyti originalioje pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje, -10 - +40°C temperatūroje, vaikams ir pašaliniams nepasiekiamoje vietoje, atskirai nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, toli nuo elektros ir šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. Galiojimo laikas 2 metai.

GARANTINIAI REIKALAVIMAI

Gamintojas atsako už produkto kokybę, jei jis gautas originalioje gamyklinėje pakuotėje, saugomas ir naudojamas laikantis nurodymų. Gamintojas neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių (pav. ekstremalių aplinkos sąlygų, žaladarių atsparumo išsivystymo), kurių jis negali kontroliuoti. Visos produkto naudojimo rekomendacijos yra pateikiamos remiantis dabartine gamintojo patirtimi.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Kenksminga

Pavojinga aplinkai

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l , 25 l, 200 l