KEMIKAR® T

Fungicidas

Fungicidas skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių, rugių, kvietrugių, lubinų bei linų sėklų beicavimui.

Fungicidas skirtas profesionaliajam naudojimui.

Veikliosios  medžiagos: karboksinas 200 g/l + tiramas 200 g/l Skystas koncentratas

NAUDOJIMAS

Kemikar® T - sisteminio ir kontaktinio poveikio fungicidas, skirtas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių,, rugių, kvietrugių lubinų bei linų sėklos beicavimui. Efektyvus prieš kietąsias ir dulkančiąsias kūles, stiebines kūles, helmintosporiozinį ir fuzariozinį šaknų puvinius, daigų septoriozę, alternariozę, skalses, pelėsinius grybus, antraknozę bei šlakuotumą, o taip pat pristabdo ankstyvą miltligės plitimą.

VEIKIMAS

Kemikar® T yra dviejų veikliųjų medžiagų karboksino ir tiramo mišinys. Karboksinas - sisteminis fungicidas, naikinantis ligų sukėlėjus sėklos viduje, o taip pat jos paviršiuje. Kemikar® T stimuliuoja augalų dygimą ir pagerina jų augimą ankstyvose vystymosi stadijose. Kemikar® T savo sudėtyje turi dažančių medžiagų, todėl juo beicuoti grūdai nusidažo rožine spalva.

NAUDOJIMO NORMOS

Žemės ūkio augalai

Ligos

Normos, ml/100 kg sėklos

Žieminiai kviečiai, miežiai

Kietosios kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai.

250 - 300

Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai

Kietosios ir dulkančios kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, daigų septoriozė, pelėsiniai grybai (Aspergilus spp., Penicilium spp.), pristabdomas ankstyvas miltligės plitimas.

200 - 250

Žieminiai rugiai, kvietrugiai

Stiebinės kūlės, helmintosporiozinis ir fuzariozinis šaknų puviniai, alternariozė, skalsės, pelėsinai grybai.

200 - 250

Linai

Antraknozė, šlakuotumas

150 - 200

Lubinai

Fuzariozė, antraknozė

175 - 200

TIRPALO PARUOŠIMAS

Sėkla gerai apsivelia beicu, kai 1 daliai Kemikar® T imamos 2 arba 3 dalys vandens.

Kai labai šilta ir sėkla labai sausa, apdorojant reikalingas didesnis praskiedimas: 1 daliai Kemikar® T imamos 4 dalys vandens. Beicuojant linus 1 t sėklų naudojama 3 - 5 litrų tirpalo. Visada naudokite švarų, šaltą vandenį. Reikiamą Kemikar® T ir vandens kiekį prieš naudojant maišykite 1-2 minutes.

Beicuojant lengvai maišykite arba visą laiką, arba su trumpomis pertraukomis. Praskiestą preparatą reikia sunaudoti per 24 valandas. Nepalikite likusio tirpalo maišymo rezervuare nakčiai ir po kiekvieno karto išplaukite beicavimo mašiną (ypač siurblius, vamzdžius ir purkštuvėlius). Užtenka praplauti su vandeniu.

Nemaišyti Kemikar® T su kitais preparatais. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į importuotoją ir platintoją.

BEICAVIMAS

Kemikar® T gali būti beicuojamos sėklos daugelyje beicavimui skirtų mašinų. Mašinos turi būti techniškai tvarkingos, sureguliuotos rekomenduojamai beico normai. Preparatas turi būti tolygiai paskirstytas ant sėklų.

SĖKLŲ KOKYBĖ

Kemikar® T beicuojamos geros kokybės sėklos, kurių drėgnumas yra mažesnis nei 16%. Nebeicuoti Kemikar® T nekokybiškų, suskaldytų, sudygusių, o taip pat žemo daigumo sėklų.

BEICUOTOS SĖKLOS SĖJIMAS

Kemikar® T gali sumažinti sėklos birumą sėjamosiose mašinose. Prieš sėjant beicuotą sėklą, būtina sureguliuoti sėjamąsias.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą avalynę. Po apranga turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Jiems rekomenduojama mūvėti pirštines, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis ir avėti sandarius batus. Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir

dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

SAUGOJIMAS

Saugoti vėsioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje patalpoje. Saugoti nuo užšalimo. Saugoti nuo vaikų. Preparatas toksiškas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Neteršti vandens telkinių preparatu arba tuščiais įpakavimais. Laikyti originaliuose, sandariai uždarytuose įpakavimuose, saugiose, apsaugotose nuo šalčio tam skirtose patalpose.

MAIŠAI SU BEICUOTOMIS SĖKLOMIS TURI BŪTI PAŽYMĖTI „BEICUOTA”

Sėklos beicuotos Kemikar® T, kurio veikliosios medžiagos yra karboksinas ir tiramas. Nenaudoti tbeicuotų grūdų maistui ir pašarui nes yra kenksmingi žvėrims ir kitiems gyvūnams. Nenaudoti maišų, kuriuose buvo laikomi beicuoti grūdai, maisto produktams ir pašarams.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus, paplavas sunaudoti tirpalo ruošimui. Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

PASTABA

Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas originalioje, nepažeistoje gamintojo taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugojamas ir naudojamas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

20 l