MONCEREN G ® FS 370

MONCEREN G 370 g/l t.k.s.b.

BEICAS

Veikliosios medžiagos: imidaklopridas 120 g/l, pencikuronas 250 g/l

Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui

Kontaktinio ir sisteminio veikimo chlornikotinilų ir urėjos cheminių klasių beicas, skirtas apsaugoti bulves nuo kenkėjų dirvoje ir ant augalų, taip pat apsaugai nuo šašų ir baltosios kojelės.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Į beico MONCEREN G sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos: fungicidas pencikuronas ir insekticidas imidaklopridas. Pencikuronas yra apsauginis kontaktinio ir ilgo veikimo fungicidas. Jis apsaugo gumbus nuo šašų ir dalinai stiebus nuo baltosios kojelės (rizoktionozės) (Rhizoctonia solani). 
Imidaklopridas yra sisteminio veikimo insekticidas, priklausantis naujai chlornikotinilų cheminei klasei. Imidaklopridas veikia kenkėjus kontaktiniu būdu ir per virškinimo sistemą. Kadangi imidaklopridui būdingas naujas veikimo mechanizmas, tai jis naikina ir tas kenkėjų padermes, kurios yra atsparios kitiems insekticidams. Imidaklopridas, naudojamas kaip bulvių beicas, puikiai apsaugo sėklinius (motininius) gumbus ir zoną apie juos nuo spragšių lervų (Agriotes spp.), bet jei spragšių lervų dirvoje yra labai gausu, tai lervos gali pažeisti naujai susiformavusius gumbus, nes veiklioji medžiaga nepatenka į juos. Imidaklopridas gerai pasiskirsto visoje antžeminėje augalo dalyje ir puikiai apsaugo nuo amarų, (Aphididae), kolorado vabalų (Leptinotarsa decemlineata), cikadelių (Cicadellidae). Jei kenkėjai gausiai išplinta vėlesniuose augalų vystymosi tarpsniuose, rekomenduojama purkšti insekticidais.

Norma - 0,6 l/t bulvių gumbų. 
Vandens kiekis - 15-20 l/t bulvių gumbų. (Vandens kiekis priklauso nuo beicavimo mašinų techninių galimybių). 
Sodinimo tankumas: 2,5 t bulvių gumbų/ha.

BEICAVIMAS 

Tirpalą skiesti tik prieš pat beicavimą. Bulvių gumbai turi tolygiai pasidengti beicuojamu tirpalu, todėl tai geriausia atlikti specialia įranga, bulviasodžio metu. Neturint specialios įrangos beicuotas bulves reikia paskleisti taip, kad jos spėtų nudžiūti. 
Jei bulvių gumbai būna sudygę, tai prieš beicavimą rekomenduojama mažą sėklos kiekį išbeicuoti ir stebėti (1-5 d.) ar nėra neigiamo poveikio, kas priklauso nuo veislės jautrumo. 
Prieš beicavimą būtina patikrinti bulvių gumbų kokybę. Rekomenduojama beicuoti tik geros kokybės sėklines bulves, kurios nėra užsikrėtusios bakterinėmis ir virusinėmis ligomis, neturi fiziologinių pažeidimų (tame tarpe nepaveiktos žemos temperatūros). 
Bet kokie gumbų pažeidimai atsiradę laikymo, beicavimo ar sodinimo metu gali neigiamai paveikti tolimesnį bulvių vystymąsi ir derlingumą.

PASTABOS 

Neatmetama galimybė, kad kai kuriais atvejais, gali pasireikšti nežymus bulvių dygimo pristabdymas, bet tai neturi įtakos tolimesniam augalų vystymuisi ir derlingumui. 
Kai imidaklopridas naudojamas kaip beicas, pavojus apdulkinantiems vabzdžiams nėra didelis. 
Negalima beicuotos sėklos palikti kitam sezonui. 
Draudžiama beicuotas bulves naudoti maistui, pašarui, maišyti su nebeicuotomis bulvėmis. Beicuotų bulvių maišus būtina atžymėti ir laikyti pašaliniams asmenims ir gyvuliams neprieinamoje vietoje. Maišų, kuriuose buvo supiltos beicuotos bulvės negalima naudoti grūdų, maisto ir pašaro laikymui.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS 

Kad būtų išvengta kenkėjų atsparumo išsivystymo imidaklopridui rekomenduojama naudoti visą rekomenduojamą normą, tolygiai padengti beicuojamus bulvių gumbus, purškimui naudoti insekticidus, į kurių sudėtį įeina skirtingoms cheminėms grupėms priklausančios veikliosios medžiagos, pvz. Proteus. Nerekomenduojama purkšti insekticidais, į kurių sudėtį įeina tik viena veiklioji chlornikotinilų cheminės klasės medžiaga, pvz. Actara.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

1, 5, 10, 20, 30 L