GALERA

Galera 334 g/l v.t.

HERBICIDAS

Veikliosios medžiagos: klopiralidas 267 g/l, pikloramas 67 g/l 

Produkto forma: vandens tirpalas

Galera – tai sisteminis herbicidas, skirtas sudygusioms vienmetėms ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose bei vasariniuose rapsuose.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti požeminį vandenį nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra klopiralido ir pikloramo, dažniau kaip kartą per dvejus metus tame pačiame lauke. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

Pakuotė: 5 l 
Registracijos Nr.: AS2-49H(2020) 
Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės. 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės. 
Galiojimo laikas: min. 2 metai. 

Produktą registravo: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 Kopenhaga K, Danija

Corteva Agriscience Denmark A/S atstovas Lietuvoje: Corteva Agriscience Lithuania UAB, Spaces Gedimino pr 44A, LT-01110, Lietuva. Tel. +370 5 2100260 corteva.lt 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

VEIKIMO BŪDAS 

Galera sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos – klopiralidas ir pikloramas. Abi veikliosios medžiagos veikia auksinų sintezę.  
Galera į augalą patenka per lapus ir su sultimis pasiskleidžia visame augale (šaknyse taip pat).  Poveikis jautriems augalams bus pastebimas jau po 1 – 2 dienų. Jų augimas sustoja, o piktžolės visiškai žūsta per 3 – 4 savaites po purškimo.  

AUGALAI

Galera skirta dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose rapsuose. Nenaudoti sėkliniuose pasėliuose ir rapsų veislėje Mendel ir Quartz. 

NAUDOJIMO LAIKAS

Žieminius rapsus purkšti pavasarį, nuo stiebo ilgėjimo pradžios iki kol lapai uždengę butonus (BBCH 30-50). 
Vasarinius rapsus galima purkšti 2 - 4 tikrųjų lapelių tarpsnyje (BBCH 12-14).  Vėluojant purškimą – galimi derliaus nuostoliai. 

NAUDOJIMO NORMA 

Augalai

Augimo tarpsnis BBCH Norma Efektyvumas >90% Efektyvumas  80–90%

Žieminiai rapsai 

30–50 0.3 l/ha* Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
Vaistinė ramunė (Matricaria recutita),
Rugiagėlė (Centaurea cyanus) 
Kibusis lipikas (Galium aparine),  
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
Dirvinė usnis (Circium arvensis),  
Dirvinė pienė (Sonchus arvensis)  
Vasariniai rapsai 12–14 0.3 l/ha* Bekvapis šunramunis (Tripleurospermum perforatum),
Vaistinė ramunė (Matricaria recutita),
Rugiagėlė (Centaurea cyanus) 
Kibusis lipikas (Galium aparine),  
Vijoklinis pelėvirkštis (Fallopia convolvulus),
Dirvinė usnis (Circium arvensis),  
Dirvinė pienė (Sonchus arvensis),  
Baltoji balanda (Chenopodium album) 
*Galera rekomenduojama naudoti kartu su paviršiaus aktyviąsias medžiagas (gamintojas rekomenduoja naudoti 0,3 l/ha DASSOL). Taip užtikrinamas geresnis produkto padengimas ant augalo lapų ir geresnis efektyvumas prieš baltąsias balandas ir kibiuosius lipikus.

ORO SĄLYGOS PURŠKIMO METU

Optimalus Galeros efektyvumas pasiekiamas purškiant iš ryto, augalams aktyviai augant. Dieną purškimo metu temperatūra turi būti aukščiau 8–9 ºC.  
Nepurkšti jei prieš ar po purškimo prognozuojamos šalnos. 
Nepurkšti, kai augalai paveikti streso, kurį sukelia šaltos temperatūros, dideli temperatūros svyravimai paros bėgyje, labai karštas (>25 ºC), sausra, užmirkusi dirva, kenkėjų infestacija, maisto medžiagų trūkumas, kitų pesticidų pažeidimas.  Jei Galera purškiama nepaisant aukščiau išvardintų stresinių sąlygų, gali būti pastebimas rapsų žydėjimo vėlavimas iki 14–20 dienų lyginant su nepurkštu lauku. Dėl to gali vėluoti ir derliaus nuėmimo laikas, kas savo ruoštu įtakoja derliaus kokybę – aliejaus kiekį. Nepurkšti vėjuotą dieną.Ypatingai saugoti, kad tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių augalų. 
Lietus 6 val. po purškimo įtakos Galeros efektyvumui neturi. 

DIRVA

Galera gali būti naudojama visų tipų dirvožemiuose. 

SUDERINAMUMAS 

Galera negali būti maišoma su kitais herbicidais, insekticidais, fungicidais, mikroelementinėmis ir skystomis trąšomis.  

PASTABOS 

Žemiau išvardinti augalai yra labai jautrūs Galeroje esančiai klopiralido veikliajai medžiagai: 

  • Bulvės ir kt. Solanum šeimos augalai,
  • Žirniai, pupos, lubinai ir kt. ankštiniai augalai,
  • Morkos ir kt. skėtiniai augalai
  • Salotos ir kt. graižažiedžiai augalai.

Augalai ar jų liekanos, kuriose yra klopiralido, gali pakenkti jautriems augalams. Todėl nesėti ir nesodinti jautrių augalų į dirvą, neseniai nupurkštą Galera.  
Augalų ir jų liekanų nenaudoti šiltnamiuose ir kompostavimui.  
Po Galeros panaudojimo prieš pradedant purkšti jautrius Galerai augalus, būtina įsitikinti, jog purškimo įrenginiai kruopščiai išplauti. 

KITAIS METAIS AUGINAMI ŽEMĖS ŪKIO AUGALAI 

Kitais metais auginamiems žemės ūkio augalams jokių apribojimų nėra, tačiau būtina laikytis nurodymų, aprašytų skyriuje PASTABOS. 

ATSĖJIMAS 

Atsėjant žuvusius pasėlius, kurie buvo nupurkšti Galera, gali būti sėjami javai, žolės ir kukurūzai. 

PURŠKIMO TECHNIKA IR VANDENS KIEKIS  

Galera turi būti išpurkštas tvarkingais ir pagal gamintojo reikalavimus kalibruotais traktoriniais hidrauliniais lauko purkštuvais. Įrenginys gali turėti išmaišymo indą ar tiesioginio įpurškimo sistemą. 

Purškimo rekomendacija  

Vandens norma (l/ha)

Purkštukai Slėgis (bar) Važiavimo greitis

100 – 300

ISO 025 arba ISO 030 2,0 - 3,0  
Paprastuosius poklius (Descurainia sophia) 
100 Žalias – ISO 015 2,5 6,6 km/h
150 Geltonas – ISO 020 2,5 5,8 km/h
200 Violetinis – ISO 025 2,5 5,5 km/h

TIRPALO PARUOŠIMAS   

Prieš pradedant ruošti tirpalą, būtina įsitikinti, kad purkštuvas yra kruopščiai išplautas, ypač jei jis buvo naudotas kitiems augalams purkšti. 
Kai naudojamas išmaišymo indas, pusė purkštuvo talpos užpildoma vandeniu. Tuomet į išmaišymo indą pripilamas reikiamas Galera kiekis, kuris nusiurbiamas į purkštuvo talpą kartu su trūkstamu kiekiu švaraus vandens. Vėliau išmaišymo indas turi būti gerai išskalaujamas. Skalavimo procedūrą kartoti tol, kol jame nebesimato Galera likučių.
Kai naudojamas tiesioginio įpurškimo įrenginys, nepraskiestas produktas automatiškai tiekiamas į vamzdžius, jungiančius purkštuvo talpą su purkštukais. Kai purkštuvas išjungiamas ar baigiamas purškimas, turi būti atliekamas vamzdynų praplovimas. 

PURKŠTUVO VIDAUS PLOVIMAS 

Likęs neišpurkštas tirpalas bei panaudotas purkštuvo plovimui vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo naudotas produktas. 
Tirpalo paruošimo talpa. Švaraus vandens talpa turi būti tokio dydžio, kad likęs tirpalas būtų praskiestas mažiausiai 50 kartų. Iš karto po purškimo, vidiniais purkštukais išplauti purkštuvo vidų. Rekomenduojama švarų vandenį išdalinti taip, kad purkštuvo tapos vidų galima būtų išplauti 2-3 kartus. Skalavimui panaudotas vanduo turi būti išpurkštas ant to paties lauko, kur buvo panaudotas darbinis tirpalas. 
Tiesioginio įpurškimo sistema plaunama vadovaujantis aukščiau aprašytais reikalavimais.

PURKŠTUVO PLOVIMAS 

Purkštuvo ir traktoriaus plovimas turi būti atliekamas tame pačiame lauke, kur buvo purškiamas tirpalas. Tokiu atveju purkštuvas turi turėti tam skirtą įrangą bei pakankamą švaraus vandens talpą. Purkštuvą galima plauti ir specialioje tam skirtoje purkštuvų plovimo aikštelėje, turinčioje paplavų surinkimo talpą. 

ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMO STRATEGIJA 

Pagal veikimo pobūdį Galera veikliosios medžiagos, klopiralidas ir pikloramas,  yra sintetiniai auksinai (HRAC grupė O). Galera, purškiama vieną kartą per sezoną, yra įsisavinama per lapus, todėl piktžolės nėra pastoviai veikiamos veikliųjų medžiagų. Dėl šios priežasties atsparumo atsiradimo tikimybė yra maža.  Klopiralidas ir pikloramas daugiau nei du dešimtmečius buvo naudoti įvairiom plačialapėm piktžolėm naikinti (kibusis lipikas, ramunės, usnys ir kt.), tačiau nebuvo nustatytas šių piktžolių jautrumo sumažėjimo atvejų. Siekiant išvengti atsparumo atsiradimo, Dow AgroSciences rekomenduoja augalų rotacijoje naudoti skirtiną veikimo pobūdį turinčius herbicidus,  sėjomainoje turėti vasarinių ir žieminių augalų.  Šių rekomendacijų ypatingai griežtai reikia laikytis, jei naudojama neariminė technologija ar minimalus žemės dirbimas. Jei produktas buvo naudotas pagal reikalavimus, tačiau gautas nepakankamas efektyvumas, gali būti, kad tai atsparumo atsiradimo pradžia. 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dėmesio! Naudojant produktą kartu su paviršiaus aktyviąja medžiaga, būtina atkreipti dėmesį į asmens apsaugos priemones, nurodytas šio priedo etiketėje. Jeigu jos skiriasi nuo nurodytų augalų apsaugos produkto etiketėje, naudojimui būtinai pasirinkti aukštesnio lygio apsaugos priemones. 
Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius
, rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir EN 13034) bei mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt.  
Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 13034).
Darbuotojams galima eiti į apdorotus plotus tik išdžiūvus išpurkštam tirpalui. Darbuotojams inspektuojant purkštus augalus, būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines 
Higienos priemonės. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Saugokitės, kad tirpalas nepatektų ant odos, į akis ir ant drabužių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkite drabužius, nusiprauskite vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikykite atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

PIRMOJI PAGALBA 

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.  
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS 

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo 
(skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOJIMAS 

Galera turi būti saugoma sausose teigiamos temperatūros patalpose. 

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 l