Gusto

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: metaldehidas 30 g/kg (3% w/w) 
Produkto forma: granulės 

Gusto – kontaktinis moliuskocidas, skirtas apsaugoti žemės ūkio ir sodininkystės augalus nuo šliužų braškėse, bulvėse, morkose, burokėliuose, salieruose, svogūnuose, shallot svogūnuose, česnakuose, pomidoruose, baklažanuose, žiediniuose ir gūžiniuose kopūstuose, salotose, špinatuose, kituose salotiniuose augaluose, šviežiuose prieskoniniuose augaluose, žirniuose, pupelėse, rapsuose, kukurūzuose, cukriniuose ir pašariniuose runkeliuose, miežiuose, avižose, rugiuose, kvietrugiuose, kviečiuose, dekoratyviniuose augaluose, medelynuose, sodinukuose. 

ATSARGIAI

Įtariama, kad kenkia vaisingumui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote. 

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78

Pakuotė: 0,25 kg; 0,5 kg; 0,75 kg; 1,0 kg; 5 kg; 15 kg; 16 kg, 20 kg
Registracijos numeris: AS2-17M/2016 
Siuntos numeris: žiūrėti ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai 

Gamintojas: KOLLANT S.r.l., Via Colombo 7/7A, IT-30030 Vigonovo (VE), Italija 
Atstovas Lietuvoje: 8-5 2108622 
Registracijos savininkas: Adama Registrations B.V. P.O. Box 355, NL-3830 AK Leusden, Olandija 
Tel: +31 33 494 84 94 
Fax: +31 33 494 80 44 

VEIKIMO BŪDAS 

Gusto veiklioji medžiaga, metaldehidas, veikia kontaktiškai patekęs į kenkėjų skrandį. Šliužai, absorbavę metaldehidą, pradeda dideliu kiekiu išskirti gleives - tai sukelia dehidrataciją. Be to, veikiant metaldehidui, sutrinka odos apsauga, judėjimo bei virškinimo funkcijos, kadangi šie procesai tiesiogiai priklauso nuo tinkamo gleivių formavimosi. Poveikio nesumažina aplinkos drėgmė.

NORMOS IR PANAUDOJIMO LAIKAS  

Kultūriniai augalai 

Kenkėjai Norma, kg/ha  Panaudojimo laikas  Karencijos laikotarpis (dienomis)  Didžiausias panaudojimų skaičius 

Braškės (laukuose ir šiltnamiuose) 

Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo pasodinimo iki stolonų formavimosi pradžios (BBCH 00-41). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki stolonų formavimosi pradžios (BBCH 41 tarpsnio). 2
Bulvės Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sodinimo iki lapai ir stiebai sunykę, stiebai išblukę ir nudžiūvę( BBCH 00- 97). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. 3 2
Cukriniai ir pašariniai runkeliai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki išsiskleidę 4 ir daugiau porų lapelių ( BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki išsiskleidę 4 ir daugiau porų lapelių (BBCH 19 tarpsnio). 2
Morkos, burokėliai, salierai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki pasiekiama šakniavaisiams ir šakniagumbiams būdinga forma ir dydis (BBCH 00-49). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. 20  2
Svogūnai, shallot svogūnai, česnakai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų Naudojimo laikas – nuo sėjos iki matomi devyni lapeliai (BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki matomi devyni lapeliai (BBCH 19 tarpsnio). 2
Pomidorai, baklažanai (laukuose ir šiltnamiuose) Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos ar pasodinimo iki išsiskleidę devyni lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki išsiskleidę devyni lapeliai ant pagrindinio stiebo (BBCH 19 tarpsnio). 2
Žiediniai kopūstai, gūžiniai kopūstai, lapiniai kopūstai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sodinimo iki gūžė pasieka būdingą dydį, formą ir kietumą (BBCH 00-49). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. 3 2
Salotos ir kiti salotiniai augalai, špinatai, švieži prieskoniniai augalai (laukuose ir šiltnamiuose) Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki išsiskleidžia devyni tikrieji lapeliai (BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. 20 2
Šparaginės pupelės ir žirniai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki žiedyno pasirodymo (BBCH 00-50). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. 28 2
Žirniai, pupelės grūdams Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki išsiskleidę devyni tikrieji lapai (BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki išsiskleidę devyni tikrieji lapai (BBCH 19 tarpsnio). 2
Žieminiai ir vasariniai rapsai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki 9 išsivysčiusių lapų ( BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki 9 išsivysčiusių lapų (BBCH 19 tarpsnio). 2
Kukurūzai Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki 9 išsivysčiusių lapų (BBCH 00-19). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 7-14 dienų Vėliausiai galima panaudoti iki 9 išsivysčiusių lapų (BBCH 19 tarpsnio). 2
Žieminiai ir vasariniai javai: miežiai, avižos, rugiai, kvietrugiai, kviečiai. Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų. Naudojimo laikas – nuo sėjos iki krūmijimosi pabaigos. (BBCH 00-29). Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 14 dienų. Vėliausiai galima panaudoti iki krūmijimosi pabaigos ( BCH 29 tarpsnio). 2
Dekoratyviniai augalai, sodinukai, medelynuose Šliužai (Deroceras spp., Arion spp.) 6.0 kg/ha Pastebėjus lauke kenkėjus ar jų pažeidimus ant augalų, išbarstoma daugiamečių augalų tarpueiliuose. Esant dideliam kenkėjų paplitimui naudokite pakartotinai po 14 dienų Netaikoma 2

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKA

Metaldehidas yra veiklioji medžiaga, priklausanti ciklooktano junginiams, Atsparumo išsivystymo rizika šiai veikliajai medžiagai yra maža.

OPTIMALI KENKĖJŲ KONTROLĖ 

Siekiant sužinoti, ar reikia naudoti Gusto, kultūrinių augalų pasėliuose stebėkite šliužų aktyvumą. Palankiausia tai daryti galulaukėse, netoli nešienaujamų teritorijų, griovių. Jeigu naudojate gaudykles, jose naudokite šliužų mėgstamą masalą. Pastebėta, kad labai veiksmingas masalas yra vištų kombinuoto pašaro sudrėkinta masė. Niekada nenaudokite Gusto granulių gaudyklėse, kad naminiai ar laukiniai gyvūnai privilioti masalo neapsinuodytų produktu!

PASTABA

Produkto veikliosios medžiagos kiekis sumažėja aukštesnėje temperatūroje, todėl laikykite Gusto ne aukštesnėje, kaip 35oC temperatūroje.

SVARBU

  • Užtikrinti pilną šliužų kontrolę naudojant bet kokį moliuskocidą yra sudėtinga, todėl pasėlių nuostolių vis tiek gali būti, ypatingai lietingais metais.
  • Pirmą kartą naudojamas Gusto, kaip nurodyta lentelėje, paprastai veikia kaip prevencinė priemonė. Papildomo Gusto panaudojimo gali prireikti ypatingai lietingais metais. Gaudyklių su masalų išdėliojimas padės nustatyti, kada šliužų vėl pagausėjo ir kada Gusto reikia naudoti pakartotinai.
  • Gusto naudojant vėliau nei nurodyta naudojimo instrukcijoje, moliuskocidas gali įsiskverbti į plačialapių augalų lapus. Nebarstykite produkto tiesiogiai ant įsilapojusių valgomų augalų lapų, tokių kaip salotos ir kopūstai. Gūžiniuose ir žiediniuose kopūstuose, salotose Gusto naudokite ankstyvuose augimo tarpsniuose.
  • Nenaudokite prieš artėjantį stiprų lietų, nes sumažės produkto efektyvumas.
  • Geriausi rezultatai pasiekiami, kai šliužai aktyviai maitinasi, paprastai nulijus negausiam lietui. Jeigu po pirmojo panaudojimo nulijo stiprus lietus, antrą kartą Gusto rekomenduojamą normą išbarstykite kai tik pastebėsite šliužus. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į gamintojo atstovą.

DĖMESIO!

Siekiant apsaugoti paukščius ir gyvūnus būtina pašalinti granules, pabirusias už lauko (kuriame naikinate šliužus) ribų.

IŠBARSTYMO TECHNIKA

Gusto granules lengva paskleisti laukuose naudojant standartinius trąšų barstytuvus arba gamyklinę granulių barstyklę. Barstymo metu nustatykite granulių skleidimo kampą į žemės paviršių. Gusto granules galime sumaišyti ir išbarstyti kartu su trąšomis. Mažus plotus galima apibarstyti rankomis arba rankine įranga. Prieš naudojimą mechaninė granulių barstymo įranga turi būti tinkamai sukalibruota.

BARSTYMO ĮRANGOS PLOVIMAS

Baigus barstyti, barstytuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemone iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite talpos vidų, baigus plauti talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį barstytuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti darbo drabužius – kombinezoną arba ilgas kelnes su švarku ilgomis rankovėmis, kurie turi būti pagaminti iš medvilninio audinio (tankumas >300 g/m2) arba medvilninio ir poliesterio audinio (tankumas >200 g/m2) bei avėti tvirtą avalynę. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., polivinilchloridines, latekso, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt. Būtina dėvėti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą LST EN 166).

Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti dulkių. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai.

Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščią pakuotę ir produkto likučius sunaikinti pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktų reikalavimus. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams. 

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

GAMINTOJAS

Pakuotė

0,25 kg; 0,5 kg; 0,75 kg; 1,0 kg; 5 kg; 15 kg; 16 kg, 20 kg