STOMP® CS

HERBICIDAS

Veiklioji medžiaga: pendimetalinas 455 g/l (38,72 %)

Cheminė grupė: dinitroanilinai

Produkto forma: kapsulinė suspensija

Sisteminio veikimo dirvinis herbicidas, skirtas naikinti trumpaamžes dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles kukurūzuose, žirniuose ir žirnių-javų mišiniuose, pupose bei vasariniuose kviečiuose, miežiuose su varpinių žolių, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos įsėliu, raudonųjų ir baltųjų dobilų, liucernos ir varpinių žolių pasėliuose ir sėkliniuose pasėliuose sėjos metais, bulvėse, svogūnuose, česnakuose, auginamuose iš sėklų ir ropučių, poruose auginamuose iš sėklų, morkose ir šakninėse petražolėse bei gūžiniuose kopūstuose. 

Herbicidas Stomp CS šilauogėms registruotas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento 1107/2009 51 straipsniu.

Skirtas profesionaliajam naudojimui

ATSARGIAI 

Sudėtyje yra pendimetalino. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus. 
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metrą iki melioracijos griovių. Jei žemės paviršiaus nuolydis iki paviršinio vandens telkinių yra didesnis nei 2 %, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais.

Apsinuodijus kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 53378 
Avarijos atveju kreipkitės bendruoju pagalbos telefonu: 112 
Pagalbos informacinis telefonas: +49 180 2273 112 

Pakuotė: 1 l, 5 l, 10 l 
Registracijos numeris: AS2-15H(2019) 
Siuntos numeris: žiūrėkite ant pakuotės 
Pagaminimo data: žiūrėkite ant pakuotės 
Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos
Laikymas: laikomas temperatūroje nuo 0 iki + 40º C

Užregistravo: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva 
Kilmės šalis: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Vokietija 
Gamintojo atstovas: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132, Vilnius, Lietuva. Tel.: 8-5 210 74 50. 

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ! 

Veikimo būdas 

Stomp CS yra naujos formos, kapsulinės suspensijos herbicidas, savo sudėtyje turintis 455 g/l pendimetalino. Kapsulinės suspensijos forma yra be tirpiklių / pagaminta vandens pagrindu, o tai mažiau žalinga gamtai, mažina tepimą, neturi stipraus kvapo ir palengvina naudojimą, maišymą ir valymą. Pendimetalinas priklauso dinitroanilinų cheminei grupei, klasifikuojamai kaip HRAC Groupė K1. 
Stomp CS yra dirvinis herbicidas. Dygstančios piktžolės įsisavina jį per šaknis. Purškiant po sudygimo, jis veikia daugiau per lapus. Stomp CS dirvoje veiksmingas išlieka labai ilgai, todėl jis sunaikina ir vėliau dygstančias piktžoles. Stomp CS naikina tokias vienaskiltes piktžoles, kaip vienmetės miglės, o taip pat daugelį plačialapių piktžolių - kibiuosius lipikus, akles, notreles, ramunes, daržines žliūges, dirvines nemiršėles, veronikas, našlaites, baltąsias balandas, trikertes žvagines, rūgtis ir t.t. Stomp CS geriausiai naikina piktžoles nuo jų sudygimo iki 2 lapelių tarpsnio, silpniau sunaikina gerai įsišaknijusias senesnes piktžoles ir nenaikina daugiamečių piktžolių. 

Naudojimo ypatumai 

Venkite patekimo ant gretimai/kaimynystėje augančių augalų. 
Nenaudokite užmirkusiuose dirvose ir dirvose, linkusiose užmirkti. 
Akmenuotose ir sunkiose dirvose yra augalų pažeidimo rizika, ypač, kai po herbicido panaudojimo užeina smarkus lietus. 
Sėklų guolis turi būti gerai paruoštas, tvirtas ir vienodo gylio. 
Purų ar grumstuotą dirvožemį prieš sėją privoluokite. 
Naudojant herbicidą prieš sudygimą grumstuotose dirvose (ypač, jei grumstų diametras didesnis kaip 75 mm), galimas veiksmingumo sumažėjimas, taip pat sėklos gali būti nevienodai padengtos dirva, ir tai gali sukelti augalų pažeidimus. 

AUGALAI IR NORMOS  

Kukurūzai 
Norma: 2,90 l/ha Stomp CS 
Naudojimo laikas: purškiama po kukurūzų sėjos – iki 4 lapelių tarpsnio (BBCH 14). Dirva turi būti gerai išpurenta, drėgna, o sėklos gerai įterptos į dirvą, ne mažiau kaip 5 cm gyliu. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Žirniai ir žirnių-javų mišiniai 
Norma: 2,90 l/ha Stomp CS 
Naudojimo laikas: Tik prieš žirnių ir mišinių sudygimą. Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Purškiama tuoj po sėjos. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Pupos 
Norma: 2,90 l/ha Stomp CS 
Tik prieš pupų sudygimą. Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Purškiama tuoj po sėjos. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau. Didžiausias purškimų skaičius – 1 
Dobilų/liucernos/varpinių žolių pasėliai ir jų įsėlis vasariniuose kviečiuose arba vasariniuose miežiuose 
Norma: 0,88 l/ha Stomp CS 

Naudojimo laikas  

Ankštinės žolės Stomp CS purškiamos ką tik sudygusios mišiniuose su 1,0-2,0 l/ha Basagran® 480. Mišinys gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus, našlaites, notreles, akles, vaistines žvirbliarūtes, takažoles, veronikas, daržines žliūges, baltąsias balandas, garstukus ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. Geriausias poveikis pasiekiamas, kai purškiamos piktžolės yra mažos, naujai dygstančios, o augimo sąlygos geros (drėgna dirva). 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Raudonųjų dobilų įsėlis su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliu 
Norma: 0,88 l/ha Stomp CS 
Mišinys su 2,0 l/ha Basagran® 480 labai gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus, našlaites, notreles, akles, vaistines žvirbliarūtes, takažoles, veronikas, daržines žliūges, baltąsias balandas, garstukus ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. 
Naudojimo laikas: kai dobilai turi 1 – 2 lapelius.  
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Liucernos/baltųjų dobilų įsėlis su vasarinių kviečių arba vasarinių miežių antsėliu 
Norma: 0,88 l/ha Stomp CS 
Mišinys su 1,0 – 2,0 l/ha Basagran® 480 gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus, našlaites, notreles, akles, vaistines žvirbliarūtes, takažoles, veronikas, daržines žliūges ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. 
Naudojimo laikas: kai liucerna ar dobilai turi 1 –2 lapelius. 
Didžiausias purškimų skaičius - 1 

Raudonieji ir baltieji dobilai bei liucerna sėklai, sėjos metais 
Norma: 0,88 l/ha Stomp CS 
Mišinys su 1,0 – 2,0 l/ha Basagran® 480 gerai naikina ramunes, kibiuosius lipikus, vaistines žvirbliarūtes, baltąsias balandas, notreles, takažoles, našlaites, veronikas, akles, garstukus ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. 
Naudojimo laikas: anksti pavasarį, kai piktžoles turi 1 – 2 lapelius. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Bulvės 
Norma: 2,90 – 4,35 l/ha Stomp CS 
Stomp CS gali būti naudojamas trumpaamžių dviskilčių ir vienaskilčių piktžolių naikinimui bulvėse po paskutinio kaupimo akėjimo, bet ne vėliau kaip 7 dienos iki bulvių sudygimo. Po purškimo dirvos kultivuoti nerekomenduojama, kad nebūtų suardytas herbicidu apdorotas dirvožemio sluoksnis. 
Naudojimo laikas: po paskutinio kaupimo akėjimo, prieš bulvių sudygimą. Drėgnoje dirvoje piktžoles sunaikinamos geriau.  
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Svogūnai, česnakai 
Stomp CS gali būti naudojamas iš sėklų ir sėklinių ropelių auginamiems svogūnams ir česnakams. Purkšti abiem atvejais galima tik prieš sudygimą. 
Sėklos sėjamos mažiausiai 2 cm gylyje, gerai paruoštoje dirvoje. Po sėjos rekomenduojama dirvą suvoluoti ir kaip galima greičiau išpurkšti Stomp CS, kol dirvos paviršius dar drėgnas. 
Sodinant ropelėmis: Stomp CS naudojamas pavasarį, prieš ropelių išsodinimą. Sodindami ropeles stenkitės, kad Stomp CS apdorotas dirvožemis nepatektų ant ropelių šaknų. 
Norma: 2,18 – 3,6 l/ha Stomp CS gerai naikina takažoles, dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, trikertes žvagines, notreles, balandas, balandūnes, akles, dirvines čiužutes ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. 
Naudojimo laikas: sėjant: tuoj po sėjos - prieš sudygimą, geriausia ant drėgnos dirvos. 
Sodinat ropelėmis: prieš ropelių išsodinimą, geriausiai ant drėgnos dirvos. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Porai 
Stomp CS gali būti naudojamas iš sėklų auginamiems porams purkšti po sėjos - prieš sudygimą. Sėjama mažiausiai 2 cm gylyje ir gerai paruoštoje dirvoje. Po sėjos rekomenduojama dirvą suvoluoti ir kaip galima greičiau išpurkšti Stomp CS, kol dirvos paviršius dar drėgnas. 
Norma: 2,90 l/ha Stomp CS gerai naikina takažoles, dirvines nemiršėles, našlaites, veronikas, trikertes žvagines, notreles, balandas, balandūnes, akles, dirvines čiužutes ir kitas plačiai paplitusias piktžoles. 
Naudojimo laikas: tuoj po sėjos - prieš sudygimą, geriausia ant drėgnos dirvos. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Morkos, šakninės petražolės 
Norma: 2,90 l/ha Stomp CS 
Naudojimo laikas: tik prieš morkų ir šakninių petražolių sudygimą. Svarbu, kad sėklos būtų gerai įterptos į dirvą ir pasėtos ne mažiau kaip 2 cm gylyje. Purškiama tuoj po sėjos. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 

Gūžiniai kopūstai 
Norma: 2,18 – 3,6 l/ha Stomp CS 
Naudojimo laikas: ant gerai išpurentos ir išlygintos dirvos prieš kopūstų daigų išsodinimą į lauką. Sodinant kopūstų daigus reikia saugoti, kad į duobutes prie šaknų nepatektų herbicidu apdoroto dirvožemio. Nenaudokite Stomp CS, jei kelių dienų bėgyje po kopūstų išsodinimo nusimato smarkios liūtys. Jokiu būdu nepurkškite Stomp CS ant išsodintų kopūstų daigų, galite pažeisti augalus. 
Didžiausias purškimų skaičius – 1 


Mažos apimties naudojimas:
Šilauogės

Norma: 2,50 l/ha Stomp CS
Naudojimo laikas: ramybės būsenoje arba tik prieš prasidedant vegetacijai, (BBCH 00-09). Svarbu, kad šilauogės būtų gerai įsišakniję ir ne jaunesnės kaip 5 metų. Jaunesnėse šilauogėse
galimi pažeidimai. Pakankamai drėgnoje dirvoje piktžolės sunaikinamos geriau.
Didžiausias purškimų skaičius – 1

Stomp CS naudojimas šilauogėse išplėstas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.
ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą augalams ir derliaus nuostolius. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį prisiima produkto naudotojas.

Vandens kiekis  

Rekomenduojamas vandens kiekis 200 - 400 l/ha. 

Tirpalo paruošimas  

Pusę purkštuvo rezervuaro užpildykite švariu vandeniu ir įjunkite maišyklę. Įpilkite reikiamą kiekį Stomp CS ir baikite pilti vandenį. Darant Stomp CS mišinį su Basagran 480, pirmiausia supilama pusė reikiamo vandens, įpilamas nustatytas Basagran 480 kiekis ir maišoma. Beveik pilnai užpildžius talpą vandeniu, pilamas Stomp CS. 
Laikykite maišyklę įjungtą visą purškimo laiką. Jei darote pertrauką tarp purškimų ilgą pertrauką, prieš pradėdami darbą leiskite maišyklei padirbti nors 15 minučių ir tik tada purkškite. 

MAIŠYMAS SU KITAIS PRODUKTAIS

Dėl Stomp CS maišymo su kitais augalų apsaugos produktais, kreiptis į registracijos savininko atstovus.

ATSPARUMO VALDYMAS 

Stomp® CS veiklioji medžiaga pendimetalinas priklauso dinitroanilinų klasės herbicidams. Pagal HRAC klasifikaciją pendimetalinas priklauso K1 grupei (slopinantis ląstelių dalijimąsi). Kai kurioms vienaskilčių piktžolių rūšims (tokioms kaip: pelinis pašiaušėlis) gali išsivystyti atsparumas herbicidams, ir tai gali sumažinti veiksmingumą. Siekiant užkirsti tam kelią, reikia laikytis atsparumo mažinimo strategijos. Naudodami herbicidus, visada vadovaukitės HRAC ir mokslininkų rekomendacijomis, kad būtų sumažinta atsparumo išsivystymo rizika. 
Kiek galima maksimaliai naudokite kitas atsparumo mažinimo priemones (pvz.: sėjomaina, arimas, gilus dirvos dirbimas). Naudokite Stomp® CS prieš piktžolių sudygimą. Suvėlinus panaudojimą, purkškite mažas ir aktyviai augančias piktžoles arba darykite mišinius su kitais produktais su kitokiu veikimo būdu iš kitų cheminių klasių Kituose sėjomaininiuose augaluose piktžoles naikinkite su kitais nuo vienaskilčių piktžolių veiksmingais herbicidais (pvz., su Focus® Ultra). Stebėkite laukus reguliariai ir išsiaiškinkite prasto veikimo priežastis. 

SĖJOMAINA

Po herbicido panaudojimo, esant normalioms sąlygoms, po derliaus nuėmimo, kitais metais galima auginti visus augalus. Jei dėl kokių nors priežasčių augalai žūva, ar nesudygsta, visuomet, prieš atsėjant kitais augalais, rekomenduojama dirvą suarti arba sukultivuoti bent 15 cm gyliu, kad herbicido likučiai vienodai pasiskirstytų dirvožemyje. Iš karto atsėti galima tik vasariniais javais. Sėjant kitus augalus, būtina išlaikyti kelių mėnesių pertrauką (žiūrėti lentelę) 

Panaudojimo laikas 

Minimalus intervalas  Atsėjami augalai 

Pavasaris

2 mėnesiai  Pupos, pupelės, kopūstai, morkos, petražolės, žirniai, bulvės, linai ir kukurūzai.  
5 mėnesiai  Bet kokie augalai, išskyrus cukrinius ir pašarinius runkelius, burokėlius ir špinatus 
12 mėnesių  Cukriniai ir pašariniai runkeliai, burokėliai ir špinatais 

SAUGOS PRIEMONĖS 

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz. polivinilchloridines, nitrilo (≥0,4 mm) ar kt., bei dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą (marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus). Esant pavojui įkvėpti garų, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugos priemones nuo skystų ir kietų dalelių, atitinkančias standartą EN 149 (FFP2 klasės), arba kaukes su filtrais P2 (atitinkančiais standartą EN 14387). 
Purškiant traktoriniais hidrauliniais purkštuvais, rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą (marškinius ilgomis rankovėmis, ilgas kelnes ir sandarius batus) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374). 
Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines. 
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. 

SANDĖLIAVIMAS  

Laikykite sausose, nuo šalčio apsaugotose, pesticidams sandėliuoti tinkamose vietose, atokiau nuo maisto ir pašarų. Saugokite nuo žemiau nurodytos temperatūros: 0 °C. Produkto savybės gali pasikeisti, jei medžiaga/produktas ilgą laiką yra laikomas žemesnėje nei nurodyta temperatūroje. Saugokite nuo pirma nurodytos temperatūros: 40 °C. Jeigu medžiaga/produktas saugomas virš nurodytos temperatūros ilgą laikotarpį, gali pasikeisti produkto savybės. Venkite visų užsidegimo šaltinių: šilumos, kibirkščių, atviros liepsnos. Venkite kraštutinių temperatūrų. Venkite pernelyg ilgo poveikio esant itin dideliam karščiui. Venkite užteršimo. Venkite elektrostatinės iškrovos. Laikykite atskirai nuo oksiduojančių medžiagų. Laikykite atskirai nuo stipriai šarminių medžiagų. Laikant originalioje pakuotėje išlieka veiksmingas 2 metus. Dėmesio: produktas ardo žalvarį ir minkštą plieną. 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI 

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s. 
Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas. 

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS  

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. 

PIRMOJI PAGALBA    

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  
Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  
Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę. 
Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78. 

GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ    

Mūsų produkcija visiškai atitinka kokybės reikalavimus. Mes garantuojame už jos sudėtines dalis. Mes, produktų tiekėjai, neatsakome už žalą, atsiradusią dėl produkto netinkamo saugojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį ar rekomendacijas. 

® - BASF registruotas prekės ženklas

GAMINTOJAS

Pakuotė

1 l, 5 l, 10 l