SLUXX

SLUXX

Moliuskocidas

Produkto forma: jauko granulės (GR)

Veiklioji medžiaga: geležies (III) fosfatas 29,7g/kg (2,97%)

Sluxx yra moliuskocidas, naudojamas lauko pasėlių, uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių, bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų, sraigių.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Sluxx - moliuskocidas. Dirviniai šliužai ir sraigės įsisavina jį kaip maistą ir tuoj pat nustoja maitintis ir žūsta. Produktas yra atsparus lietaus poveikiui ir neturi neigiamo poveikio sliekams, žygiams ir ežiams.

NAUDOJIMO LAIKAS

Sluxx geriausiai naudoti tuoj pat po sėjos ar sodinimo.

NAUDOJIMO NORMOS

Profilaktiškai prieš dirvinių šliužų ar sraigių pasireiškimą- 4,0-5,0 kg/ha; Pastebėjus dirvinių šliužų ar sraigių pakenkimus - 7,0 kg/ha;

Esant palankioms sąlygoms dirvinių šliužų arba sraigių pasireiškimui vienkartinio naudojimo gali nepakakti, tokiais atvejais rekomenduojama pakartoti naudojimą, tačiau ne daugiau kaip 4 kartus.

NAUDOJIMO BŪDAI

Sluxx galima paskleisti naudojant mineralinių trąšų barstytuvus. Daržovių, dekoratyvinių augalų, uždaro grunto plotuose Sluxx paskleisti reikia tarpuvagiuose arba tarp eilučių, naudojant tarpueilių tręštuvus.

Pastaba

Sluxx nerekomenduojama maišyti su mineralinėmis trąšomis, kadangi granulės yra nevienodo dydžio, produktas pasiskleis netolygiai. Daržovių, dekoratyvinių augalų plotuose, uogynuose ir uždarame grunte Sluxx nerekomenduojama naudoti virš augalų vagų arba eilučių, todėl, kad produkto granulės gali likti ant augalų.

SAUGOS PRIEMONĖS

Prieš valgį, geriant ar rūkant ir po darbo plauti rankas ir neuždengtą odą. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Vengti tiesioginio kontakto su produktu – prieš naudojimą perskaityti instrukciją.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Tuščias pakuotes sunaikinti laikantis Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimų.

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS

Laikyti originaliose pakuotėse, saugioje vietoje.

Laikyti užrakintą. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nenaudoti tuščių pakuočių kitiems tikslams.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Registracijos savininko pateikiamas produktas yra aukštos kokybės ir tinkamas tiems tikslams, kurie numatyti etiketėje. Kadangi registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksnių, kurių jis negali kontroliuoti.

Skirtas profesionaliam naudojimui!

Kenksminga

Pavojinga aplinkai

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO REKOMENDACIJAS! 

SIEKIANT IŠVENGTI RIZIKOS ŽMOGAUS SVEIKATAI IR APLINKAI, BŪTINA VYKDYTI NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMUS.

GAMINTOJAS

Pakuotė

5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg